Manual de uso del portal

Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar

Manual d’ús

El portal d’ocupació de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat és un espai dedicat a empreses i persones demandants d’ocupació de les comarques.

Per a accedir al portal, només cal entrar en l’adreça web https://empleo.lamancomunitat.org/ i registrar-se com a demandant d’ocupació o com a empresa. Tots els registres són verificats personalment i, per tant, és molt important omplir correctament tota la informació requerida. Es podrà fer ús del portal una vegada el perfil estiga verificat i no immediatament després del registre.

Registre com a demandant d’ocupació

Per a registrar-se com a demandant d’ocupació, cal seguir els següents passos:

  1. Accedir a https://empleo.lamancomunitat.org/.
  2. Anar al menú 'Candidats' i punxar en 'Registre'.
  3. Omplir amb el correu electrònic que s’utilitze habitualment i elegir una contrasenya segura i fàcil de recordar. El sistema sol·licita dues vegades la contrasenya per tal de verificar que és correcta i evitar problemes a l’hora d’accedir.
  4. Omplir les dades bàsiques, dades de contacte i residència actual.

  1. Seleccionar el nivell formatiu més elevat que s’haja finalitzat. Depenent de la selecció en nivell formatiu, apareixerà un nou desplegable en nivell acadèmic, d’acord amb l’especificat en el següent quadre:

  1. Llegir i acceptar la política de protecció de dades, marcant la casella corresponent i punxar en Registrar-se.

Una vegada completat el registre, es rebrà un correu electrònic amb la política de protecció de dades en la direcció d’email especificada.

L’usuari registrat passarà a la pantalla en què es visualitza el perfil, en el qual cal complimentar les dades sol·licitades. És necessari omplir correctament aquestes dades per a poder fer ús del portal.

En la columna de l’esquerra apareixen els diferents apartats dins el perfil d’usuari, mentre que en el menú horitzontal es mostren les pestanyes amb diferents qüestions a complimentar.

Personals

En la primera pantalla després del registre, es troben les dades personals.

En primer lloc, es pot afegir una fotografia i després apareixen les dades que s’han complimentat per al registre, que es poden modificar si cal. En tot cas, després de cada modificació, cal punxar en el botó 'Guardar' que apareix a la part inferior de la pàgina.

Formació

Seguidament, cal continuar omplint la informació requerida a la pestanya de Formació. Ací apareix el nivell formatiu i acadèmic que s’ha seleccionat al registre i es pot modificar. A continuació, cal especificar la formació de què es disposa, dividida en formació reglada i formació no reglada.

Per tal de fer-ho, cal punxar en ‘Nova’ per a cada categoria i omplir els camps sol·licitats: Titulació, Centre i Data de finalització. Per a guardar, cal punxar en crear. Es poden afegir tantes formacions com siga necessari repetint el procés.

Una vegada afegida tota la formació, cal punxar en ‘Guardar’ a la part baixa de la pàgina.

Experiència

La següent pestanya en el perfil és la relativa a l’experiència professional.

En este apartat cal afegir les pràctiques en empresa i l’experiència professional. Per a fer-ho, cal punxar en ‘Nova’ i omplir els camps requerits: Empresa, data de començament i finalització, funcions desenvolupades, motiu de finalització i referències, i ‘Crear’. De nou, es poden afegir tants ítems d’experiència laboral com siga necessari, repetint els passos.

En cas que no es tinga experiència laboral, es pot deixar sense omplir.

Una vegada afegida tota la experiència, cal punxar en ‘Guardar’.

Carnets i certificacions

A continuació, s’ha d’omplir, si es disposa d’algun, els carnets i certificacions. Detalla els carnets o certificats d’aptituds com manipulador d'aliments, instal·lacions industrials, construcció, etc. Per afegir-los, cal punxar en ‘Nou’ i omplir els camps ‘Títol’, ‘Data d’obtenció’ i ‘Observacions’, ampliant la informació sobre els coneixements associats a cadascuna de les certificacions, i punxar en ‘Crear’. Es poden afegir tants ítems d’experiència laboral com siga necessari, repetint els passos.

A la part baixa, es pot seleccionar entre els diferents permisos de conducció aquells de què es disposa, i especificar marcant la casella corresponent si es disposa de vehicle. Per últim, s’ha de guardar els canvis punxant en el botó que apareix a la part de baix.

En cas que no es dispose de cap carnet o certificació, l’apartat es pot deixar sense omplir.

Idiomes

La següent pestanya és la d’idiomes, on s’ha d’afegir els diferents idiomes de què es disposa algun tipus de coneixement.

Per tal d’afegir-los, s’ha de punxar en ‘Nou’ i seleccionar un idioma, el nivell de lectura, escriptura i parla i, si es disposa d’ella, la titulació que ho acredite. Es poden afegir tants idiomes com siga necessari i, una vegada afegits tots, punxar en ‘Guardar’.

No és necessari disposar de titulació per a afegir un idioma. Totes les persones que es registren n’haurien de seleccionar algun, ja que també es pot afegir una o vàries llengües maternes, especificant al nivell ‘Natiu’.

Coneixements

Seguidament, cal afegir els coneixements de què es disposa, en matèria d’informàtica i aptituds específiques, per a completar el perfil.

En ‘Coneixements d’informàtica’ cal afegir tots els coneixements de què es disposa, encara que alguns puguen semblar molt evidents, en matèria de dispositius, programes informàtics i sistemes operatius. Per a fer-ho, cal punxar en ‘Nou’ i omplir el nom del coneixement, la titulació (només si es disposa d’ella), el nivell i el temps d’experiència amb cadascun dels coneixements i punxar en ‘Crear’. Es poden afegir tants coneixements com siga necessari repetint el procés.

En ‘Aptituds i coneixements específics’, es pot afegir, seguint els mateixos pasos, qualsevol coneixement que no s’haja especificat anteriorment i es considere d’interés.

Per últim, es pot afegir altres dades d’interés, com les habilitats i aptituds personals o la motivació per a trobar treball, en el Camp de text ‘Altres dades d’interés’.

Una vegada complimentada la secció, cal punxar en ‘Guardar’.

Ocupacions

L’últim pas es afegir els interessos en matèria d’ocupació.

Primerament, cal seleccionar fins a 10 ocupacions que s’ajusten al perfil professional punxant en ‘Nova’ i seleccionant les més adients.

A continuació, només cal especificar l’àmbit geogràfic on es voldria treballar i guardar. 

Opcions addicionals

Una vegada recollida tota la informació, en la columna de l’esquerra es poden trobar les opcions addicional. En ‘El meu currículum’ es pot adjuntar el currículum en format PDF o DOC. Només cal punxar en ‘Seleccionar arxiu’ i buscar-lo en l’ordinador per a pujar-lo.

A més, el portal permet descarregar el currículum amb les dades que s’han complimentat prèviament, una ferramenta molt útil per a aprofitar les dades que s’han emplenat i generar un document que es pot utilitzar per a buscar treball fora del portal o imprimir.

D’altra banda, en ‘Els meus documents’ es pot adjuntar documents que acrediten la formació, els certificats o carnets o cartes de recomanació.

A la part inferior, es pot descarregar un certificat que acredita la inscripció en el portal, per a aquelles persones que el necessiten a l’hora d’acreditar que es troben buscant ocupació de forma activa. 

Inscripció a les ofertes

Les ofertes de treball actives es poden consultar en el menú, en la secció ‘Ofertes’, on apareix un llistat ordenat per data. Punxant en ‘Veure oferta’ es pot saber més sobre cadascun dels llocs de treball.

Si dins una oferta apareix el següent missatge, cal revisar que s’ha emplenat correctament la informació al perfil o esperar un temps perquè les persones encarregades del portal el puguen verificar. De totes formes, en cas que s’haja de revisar algun apartat o falte informació, es farà saber a cada usuari per correu electrònic.

Cal llegir amb deteniment els requisits que es sol·liciten per tal de comprovar si l’oferta és veritablement interessant o si es dóna el perfil que es demana.

Una vegada fetes estes comprovacions, si s’encaixa en el perfil, cal punxar en ‘Inscriu-te a l’oferta’.

Consulta de situació d’ofertes

Es pot comprovar que s’haja realitzat correctament la inscripció a una oferta des del menú del perfil, punxant en ‘Les meues ofertes’ en la columna de l’esquerra.

Ací es pot consultar les ofertes recomanades, les ofertes en què s’ha realitzat la inscripció i ofertes en què s'ha estat seleccionat.   

Información sobre Cookies

  • Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayude a optimizar su navegación web.
  • No se utilizan cookies para recoger información de carácter personal.
  • Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.